Algemene voorwaarden Profbloggers

Definities

 • Profbloggers: Profbloggers is een geregistreerde handelsnaam van LM Strategie, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65843258.
 • Klant: Consument of onderneming die een overeenkomst op afstand aangaat met Profbloggers
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
  • Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf
 • Overeenkomst: elke overeenkomst die gesloten wordt door een consument of ondernemer met Profbloggers
 • Digitaal product: een via de website van Profbloggers beschikbaar gesteld te downloaden printable, mailing of cursus voor exclusief gebruik door de klant.
 • Printable: pdf, excel of presentatie die door de klant gedownload en geprint kan worden voor eigen exclusief gebruik.
 • Mailing: mail of serie van mails met informatie van Profbloggers voor exclusief gebruik door de klant.
 • Cursus: combinatie van mailings en printables voor exclusief gebruik door de klant.
 • Coaching: persoonlijke gesprekken of telefonische gesprekken met de klant waarbij Profbloggers de klant begeleidt bij zijn of haar ondernemingsreis. Er kan sprake zijn van een eenmalig coachingsgesprek, een coachingsabonnement waarbij maandelijks een coachingsgesprek wordt ingepland, of van een coachingstraject (meerdere gesprekken over een langere periode waarbij de periode vooraf afgestemd en betaald wordt).
  • 1-op-1 coaching: coaching waarbij Profbloggers 1 klant begeleidt.
  • Strategiedag: onderdeel van een coachingstraject waarbij Profbloggers de strategie van een klant met de klant bepaalt.


   • Groepscoaching: coaching waarbij Profbloggers meerdere klanten tegelijk begeleidt. 
   • Coachingstermijn: de termijn waarbinnen afgenomen coachingsafspraken ingepland dienen te zijn na aankoop van de coaching.
   • 100% geld-terug-garantie: de garantie die elke klant ontvangt bij aankoop van digitale producten van Profbloggers. Deze garantie is niet van toepassing op coaching.
   • Annulering coaching: het ongedaan maken van de overeenkomst van afgenomen coaching.
   • Overeenkomst

Van een overeenkomst met Profbloggers is sprake wanneer een klant

 • een (digitaal) product aanschaft via de website.
 • zich aanmeldt voor een online cursus, lidmaatschap of voor coaching via de website, via e-mail, telefonisch, schriftelijk of via een online chat-functie (zoals Messenger van Facebook).
 • een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod aanvaardt.

Digitale producten

Digitale producten kunnen bestaan uit printables, mailings of cursussen.

 • Printables kunnen na aankoop onbeperkt opnieuw worden gedownload.
 • Mailings worden slechts eenmaal uitgevoerd per aankoop. Als een klant een mailing opnieuw wil ontvangen, dient deze opnieuw te worden aangeschaft.
 • Informatie voor cursussen blijft beschikbaar voor klanten zolang deze informatie beschikbaar is op Profbloggers. De minimale periode dat een cursus beschikbaar is, is 1 jaar. 

Digitale producten worden persoonlijk aangeschaft. Deze zijn exclusief en mogen niet worden gedeeld met andere partijen. De aanschaf kan niet aan andere partijen worden overgedragen.  

Coaching

Coaching is beschikbaar in meerdere varianten:

 • Eenmalige 1-op-1 coaching: eenmalig coachingsgesprek met 1 klant.
 • Coachingstraject: een traject van meerdere maanden waarbij een klant individuele coaching ontvangt.
 • Coachingsabonnement: een abonnement op maandelijkse coachingsgesprekken, dat maandelijks stilzwijgend verlengd wordt, tot wederopzegging.
 • Groepscoaching: een traject waarbij een groep coaching ontvangt, zowel persoonlijk als via online kanalen.

Coaching is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. 

Coachingstermijn

Coachingsgesprekken dienen binnen een jaar na het sluiten van de overeenkomst te worden uitgevoerd, danwel ingepland. Dit geldt zowel voor eenmalige gesprekken als voor gesprekken binnen een coachingstraject. Voor het coachingsabonnement geldt dat de afgenomen gesprekken binnen 3 maanden na afloop van de afgenomen maand ingepland dienen te worden. 

100% geld-terug-garantie

Digitale producten die een klant via de website aanschaft, kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd door middel van het versturen van een e-mail naar sjoukje@profbloggers.nl.

 Annulering coaching

Coaching kunnen alleen worden geannuleerd voorafgaand aan de uitvoering van de coachingssessie. Dit kan tot 1 week voorafgaand aan het (eerste) ingeplande gesprek. 

Een coachingsabonnement kan alleen voorafgaand aan de eerste maand dat het afgenomen is worden geannuleerd.

Als een coachingsgesprek al heeft plaatsgevonden is annulering niet meer mogelijk. Dit geldt zowel voor eenmalige gesprekken als voor het coachingsabonnement.

Bij een traject geldt dat als de eerste coachingssessie al heeft plaatsgevonden het gehele traject niet meer geannuleerd kan worden. 

Aansprakelijkheid

Is een klant ontevreden over een door Profbloggers geleverd product of dienst, dan doen wij onze uiterste best om daar gezamenlijk uit te komen. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst of (digitaal) product.

Geheimhouding

Profbloggers vraagt nooit om persoonlijke gegevens, ook niet voor coachingssessies. Mocht een klant toch persoonlijke gegevens delen, dan zal Profbloggers hier zeer vertrouwelijk mee om gaan. Persoonsgegevens zullen nooit worden gedeeld met derden.

Profbloggers heeft een privacyverklaring. Deze is te allen tijden beschikbaar op Profbloggers.

Wijzigingen voorbehouden

Profbloggers behoudt zich het recht om informatie op de site te wijzigen en producten of diensten niet langer beschikbaar te stellen.

Prijzen

De prijzen van alle producten (inclusief coaching) zijn exclusief btw en onder voorbehoud van typefouten. 

Profbloggers behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten op regelmatige basis aan te passen. Hierbij is Profbloggers niet gebonden aan vaste momenten. 

Betaling

De betaling vindt plaats op de website via iDeal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van paymentprovider Mollie. De voorwaarden van de paymentprovider zijn ook altijd van toepassing op alle aankopen via Profbloggers.

Voor coaching kan ook gebruik worden gemaakt van een factuur op maat. Neem hiervoor contact op met Profbloggers.

Als betaling gestorneerd wordt, dan kan Profbloggers een beroep doen op een incassobureau. De klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Profbloggers redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Profbloggers en op elke tot stand gekomen overeenkomst met een klant.

Voordat de overeenkomst gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld, door publicatie op de website van Profbloggers.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Downloaden algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen hier worden gedownload.

Algemene voorwaarden