Profbloggers is een geregistreerde handelsnaam van LM Strategie.

De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld door Profbloggers. Het kan echter mogelijk zijn dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Profbloggers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid uitgesloten

Profbloggers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Profbloggers ontwikkelde content, cursussen of andere producten.

Cursussen van derden

Profbloggers biedt ook de mogelijkheid om cursussen aan te schaffen van derden. Profbloggers sluit eveneens alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met informatie die door derden verstrekt wordt in de betreffende cursussen.

Links naar externe websites

Bepaalde (hyper)links op Profbloggers leiden naar websites buiten het domein van Profbloggers, die geen eigendom zijn van Profbloggers. Deze zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Profbloggers. Hoewel we selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Profbloggers en LM Strategie (of één van de andere geregistreerde handelsmerken van LM Strategie) worden onderhouden wordt eveneens afgewezen.

Cookies

Profbloggers maakt gebruik van cookies. Deze helpen ons om de lezer een betere leeservaring te geven. Wil je niet dat jouw gegevens worden bijgehouden? Stel dit dan in via je browser.

Kopiëren

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Profbloggers. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profbloggers.

Affiliate links en gesponsorde content

Af en toe maken we gebruik van affiliate links en gesponsorde content.

Affiliate links

In de blogs maken we af en toe gebruik van links naar bedrijven, zoals bijvoorbeeld naar Bol.com. Als je op de link klikt, en bij dat bedrijf een aankoop doet, ontvangt Profbloggers een vergoeding. Dit kost jou als lezer niets extra's.

Dit geldt eveneens voor de op Profbloggers aangeboden cursussen door derden. Ook hiervoor ontvangt Profbloggers een vergoeding. Dit kost jou niets extra's.

Gesponsorde content

Af en toe schrijven we blogs in opdracht van bedrijven. Daaronder wordt altijd vermeld dat het om gesponsorde content gaat.

In sommige gevallen publiceren we tekst die volledig afkomstig is van een bedrijf. Hier wordt altijd bovenaan de tekst vermeld dat het om tekst van een ander bedrijf gaat, en dat het copyright daar ligt.

Gekregen producten

Regelmatig schrijven we reviews over boeken. Meestal zijn deze zelf aangeschaft of in de bibliotheek geleend. Het komt voor dat we boeken ontvangen van de uitgever. In dat geval wordt dit altijd in het artikel vermeld. We geven altijd eerlijk onze mening over de gekregen materialen.

Foto's

Sommige foto's op deze site zijn afkomstig van sites die stockfotografie leveren. In de meeste gevallen betreffen het eigen foto's. Die mogen alleen gebruikt worden als er vooraf expliciet toestemming is gegeven, en de bron, inclusief link, wordt vermeld.

Bronvermelding

Wij doen ons best om de bronnen van de informatie altijd zoveel mogelijk te vermelden. Mocht je iets tegenkomen waarbij dit niet goed is gegaan, meld het ons dan, dan passen we het aan.